Utbildning

Motorsågskörkort AB enligt Säker skog
En grundläggande kurs med fokus på säkerhet vid hantering och fällning av enkla träd. Kursen avslutas med prov som måste klaras för att få Motorsågskörkortet. För mer information om vad de innehåller se www.sakerskog.se 

Omfattning och upplägg
En kurs är normalt fyra dagar. Dagarna kan vara utspridda över några veckor eller i en följd. Kursdeltagarna har med sig egen personlig skyddsutrustning och såg.

Pris
4600 kr/person och kurs. (Den person som kan tillhandahålla skog för träning och uppkörning under kursen rabatteras med 800 kr)

Motorsågskörkort C enligt Säker skog
Kurs i avancerad trädfällning. Fällning av lutande träd. Kaptekniker vid stora spänningar. Nedtagning av fastfällda träd. Stormskog.

Omfattning och upplägg
Kursen är på tre dagar med en del teori men framför allt praktiska övningar och prov som måste klaras för att få kortet.

Kurser anordnas enligt kursplaneringen och utifrån särskilda behov och önskemål. Kursdeltagarna har med sig engen personlig skyddsutrustning och såg.

Pris
4600 kr/person och kurs. (Den person som kan tillhandahålla skog för träning och uppkörning under kursen rabatteras med 800 kr)

Priserna är exklusive moms.